Trang chủ THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN
Công văn số 1841/UBND- NN về việc theo dõi diễn biến và chủ động các biện pháp phòng chống ATNĐ trên biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão
08/07/2021 22: 02:50
Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch HĐND xã Đài Xuyên khóa XXI nhiệm kỳ 2021 - 2026
08/07/2021 21: 55:04
Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND xã Đài Xuyên khóa XXI nhiệm kỳ 2021 - 2026
08/07/2021 21: 54:59
Quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND xã Đông Xá khóa XXI nhiệm kỳ 2021 - 2026
08/07/2021 21: 54:55
Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch HĐND xã Đông Xá khóa XXI nhiệm kỳ 2021 - 2026
08/07/2021 21: 52:03
Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND xã Đông Xá khóa XXI nhiệm kỳ 2021 - 2026
08/07/2021 21: 51:57
Quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND xã Bản Sen khóa XXI nhiệm kỳ 2021 - 2026
08/07/2021 21: 46:53
Quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND xã Bản Sen khóa XXI nhiệm kỳ 2021 - 2026
08/07/2021 21: 46:46
Quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND xã Bản Sen khóa XXI nhiệm kỳ 2021 - 2026
08/07/2021 21: 46:40
Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND xã Minh Châu khóa XXI nhiệm kỳ 2021 - 2026
08/07/2021 21: 46:25
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 304
Đã truy cập: 2497841