Trang chủ ISO 9001 : 2015
Kế hoạch số 1598/KH- UBND Đánh giá nội bộ về Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 năm 2022
24/05/2022 09: 18:14
Quyết định số 2721/QĐ- UBND Về việc ban hành sửa đổi quy trình ISO lĩnh vực quy hoạch xây dựng thuộc hệ thống tài liệu quản lý chất lượng phù hợp theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN
24/05/2022 09: 05:42
Công văn số 407/UBND- KTHT Về việc số hóa tài liệu, các quy trình áp dụng trên hệ thống phần mềm ISO điện tử
14/02/2022 14: 53:00
Kế hoạch số 342/KH- UBND Thực hiện mục tiêu chất lượng năm 2022
06/02/2022 22: 24:09
Quyết định số 509/QĐ- UBND Về việc ban hành "mục tiêu chất lượng" thuộc hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại UBND huyện Vân Đồn
06/02/2022 22: 22:09
Quyết định số 445/QĐ- UBND Về việc ban hành "chính sách chất lượng" thuộc hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại UBND huyện Vân Đồn
06/02/2022 22: 07:56
Kế hoạch áp dụng duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 :2015 tại các cơ quan nhà nước huyện Vân Đồn
21/01/2022 18: 53:00
Quyết định số 273/QĐ- UBND Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN
21/01/2022 11: 18:00
Công văn số 3164/UBND- KTHT Về việc rà soát cập nhật HTQL chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 phục vụ việc chuẩn hóa quy trình ISO điện tử
22/10/2021 08: 39:07
Quyết định 4623/QĐ- UBND Về việc công bố Quy trình ISO lĩnh vực Công thương thuộc hệ thống QLCL tại UBND Huyện Vân Đồn phù hợp TCQG TCVN ISO 9001:2015
20/09/2021 11: 18:04
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 777
Đã truy cập: 5099514