Trang chủ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Vân Đồn triển khai các nhiệm vụ nâng cao mức độ Chính quyền điện tử
17/05/2022 12: 27:00
Xây dựng Chính quyền điện tử là một trong những giải pháp quan trọng trong cải cách hành chính với...
Công văn số 1458/UBND- TCNV Về việc thực hiện chế độ báo cáo cải cách hành chính định kỳ
10/05/2022 16: 49:51
Vân Đồn triển khai các nhiệm vụ nâng cao mức độ Chính quyền điện tử
06/05/2022 16: 24:21
Xây dựng Chính quyền điện tử là một trong những giải pháp quan trọng trong cải cách hành chính với...
Trung tâm Hành chính công huyện Vân Đồn đẩy mạnh việc thanh toán phí, lệ phí không dùng tiền mặt
22/04/2022 15: 27:22
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn có thêm nhiều lựa chọn...
Kế hoạch số 1281/KH- UBND Tổ chức Hội nghị phân tích các Chỉ số PAR- INDEX; DGI; SIPAS huyện Vân Đồn năm 2021
22/04/2022 09: 15:14
UBND huyện chấn chỉnh công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm Hành chính công huyện, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã.
18/04/2022 22: 06:22
Trong thời gian vừa qua, nhận thấy tình hình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế...
Công văn số 1187/UBND- TTHCC Về việc nâng cao tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận qua dịch công 3,4
18/04/2022 09: 04:05
Kết quả tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trên địa bàn huyện Vân Đồn từ ngày 1/1 – 12/4/2022
15/04/2022 18: 33:00
Thực hiện kế hoạch số 385 ngày 18/1/2022 của UBND huyện về việc ban hành kế hoạch cải cách hành...
Công văn số 1099/UBND- VP Về việc chấn chỉnh, nâng cao chất lượng giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính trên địa bàn huyện
07/04/2022 15: 02:03
Mục tiêu chất lượng
17/03/2022 11: 04:12
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 991
Đã truy cập: 3163391