Trang chủ Thông tin Quy hoạch phát triển KT-XH dài hạn của huyện, kế hoạch sử dụng đất
Công bố Chương trình phát triển đô thị tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030
09/04/2024 10: 26:22
Công văn số 857/UBND- KTHT V/v công bố, công khai, lưu trữ Chương trình phát triển đô thị huyện Vân Đồn đến năm 2030, định hướng đến năm 2040
26/03/2024 14: 57:00
UBND tỉnh phê duyệt Chương trình phát triển đô thị Vân Đồn đến năm 2030, định hướng đến năm 2040
01/03/2024 09: 20:00
Ngày 26/2/2024, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Quyết định số 588/QĐ-UBND “Về việc phê duyệt...
Quyết định 588/QĐ- UBND ngày 26/02/2024 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt Chương trình phát triển đô thị Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, định hướng đến năm 2040.
28/02/2024 15: 28:00
Nghị quyết số 173/NQ- HĐND về việc Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Vân Đồn
08/01/2024 16: 38:23
Tờ trình về việc đề nghị phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Vân Đồn
03/01/2024 15: 31:26
Tờ trình về việc Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Vân Đồn
19/12/2023 15: 59:54
BĐS Vân Đồn: Tiềm năng không chỉ “nằm trên giấy”
13/12/2023 18: 25:57
Nhờ hệ thống giao thông hoàn hảo, hiện đại cùng quy hoạch mang tầm vóc toàn cầu, Vân Đồn đang trở...
Quyết định số 3660/QĐ- UBND Về việc phê duyệt điểu chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 của huyện Vân Đồn
29/11/2023 16: 15:00
THÔNG BÁO Ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Đức Minh - Phó Chủ tịch UBND huyện Vân Đồn tại buồi làm việc tham gia ý kiến về lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Vân Đồn
28/11/2023 08: 36:21
12345
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 176
Đã truy cập: 5107778