Trang chủ TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 17 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN KHÓA XX NHIỆM KỲ 2021 - 2026
GiÊy triÖu tËp Kỳ họp thứ mười tám, Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
30/11/2023 10: 48:48
Kỳ họp thứ 17 (kỳ họp chuyên đề), HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
14/11/2023 16: 05:56
Ngày 14/11/2023, HĐND huyện tổ chức Kỳ họp thứ 17 (kỳ họp chuyên đề), HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ...
Báo cáo thẩm tra số 83/BC- HĐND Dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2023 (Trình tại kỳ họp thứ 17 HĐND huyện khóa XX)
13/11/2023 14: 50:31
Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2023
13/11/2023 14: 50:25
Tờ trình số 3573/TTr- UBND V/v giới thiệu nhân sự bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Vân Đồn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026
10/11/2023 18: 22:51
Báo cáo số 470/BC- UBND Tình hình sử dụng nguồn dự phòng ngân sách huyện năm 2023
10/11/2023 18: 22:27
Công văn số 3564/UBND Về việc báo cáo xin ý kiến về phương án điều chỉnh một số nhiệm vụ chi ngân sách cấp huyện năm 2023 cho dự kiến hụt thu ngân sách cấp huyện
10/11/2023 18: 22:00
Chương trình kỳ họp thứ 17 (kỳ họp chuyên đề), Hội đồng nhân dân huyện khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026
10/11/2023 18: 17:00
TỜ TRÌNH số 3522/TTr- UBND Về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2023
10/11/2023 18: 17:00
GIấy triệu tập Kỳ họp thứ 17 (kỳ họp chuyên đề), Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
08/11/2023 09: 02:27
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1378
Đã truy cập: 5303348