Trang chủ Văn bản chỉ đạo chuyển đổi số
Công văn số 3829/UBND- VHTT V/v đăng ký cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng nâng cao nhận thức về Chuyển đổi số và Dữ liệu số năm 2023
08/12/2023 15: 25:25
Công văn số 3776/UBND- VHTT V/v đánh giá Mức độ chuyển đổi số cấp huyện, cấp xã năm 2023 qua Hệ thống phần mềm
01/12/2023 10: 10:43
BÁO CÁO SỐ 489/BC- UBND KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 06 VÀ NGHỊ QUYẾT 09 THÁNG 11/2023 (tính đến ngày 15/11/2023)
17/11/2023 15: 57:26
Công văn số 3490/UBND- VP V/v thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg của TTCP về tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp
03/11/2023 15: 06:00
Công văn số 3419/UBND- VP V/v thực hiện quy định bãi bỏ yêu cầu nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu giấy, Sổ tạm trú giấy, Giấy xác nhận thông tin cư trú khi giải quyết thủ tục hành chính
30/10/2023 09: 26:58
Công văn số 3330/UBND- VHTT V/v rà soát, tham mưu, đề xuất điều chỉnh mục tiêu, nhiệm vụ Chuyển đổi số toàn diện huyện Vân Đồn (lần 2)
20/10/2023 15: 21:00
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 06 VÀ NGHỊ QUYẾT 09 THÁNG 10/2023 (tính đến ngày 15/10/2023)
19/10/2023 14: 39:46
Công văn số 3222/UBND- TTHCC V/v tăng cường thực hiện số hóa hồ sơ trong giải quyết thủ tục hành chính
13/10/2023 08: 31:38
Công văn số 3192/UBND- VP V/v phối hợp thực hiện chương trình Vân Đồn hành trình chuyển đổi số
09/10/2023 15: 22:33
KẾ HOẠCH Triển khai các hoạt động hưởng ứng ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10) trên địa bàn huyện Vân Đồn năm 2023
02/10/2023 15: 09:05
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 4274
Đã truy cập: 4664660