Trang chủ Văn bản chỉ đạo
Công văn số 1542/UBND- CA Về việc thưc hiện kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân trên địa bàn huyện Vân Đồn
25/05/2023 10: 04:41
Kế hoạch số 1545/KH- UBND- CA Điều tra cơ bản theo đặc thù vùng miền để áp dụng triển khai Đề án 06 trên địa bàn huyện
25/05/2023 10: 00:55
Báo cáo kết quả thực hiện Đề án 06 và Nghị quyết 09 tháng 5/2023
23/05/2023 10: 57:00
Công văn số 1490/UBND- CA V/v thực hiện kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân trên địa bàn huyện Vân Đồn
23/05/2023 10: 27:02
Quyết định số 1416/QĐ- UBND Kiện toàn Tổ công tác triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử
23/05/2023 10: 23:54
Công văn số 1364/UBND- CA về việc thống kê cán bộ thực hiện kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân trên địa bàn huyện Vân Đồn
11/05/2023 10: 10:31
Công văn số 1350/UBND- NV về việc đôn đốc triển khai cài đặt VneID và định danh điện tử mức 2
11/05/2023 10: 06:08
Công văn số 1289/UBND- VP Về việc tái cấu trúc quy trình, thực hiện TTHC trên môi trường điện tử và triển khai Đề án 06 trên địa bàn huyện
08/05/2023 19: 59:39
Kế hoạch số 980/KH- UBND Hoạt động của Ban chỉ đạo Chuyển đổi số huyện Vân Đồn năm 2023
11/04/2023 08: 59:31
Quyết định số 986/QĐ- UBND Về việc kiện toàn cán bộ, công chức làm hệ thống đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính cấp huyện cấp xã
11/04/2023 08: 54:51
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1085
Đã truy cập: 4179706