Trang chủ Kế hoạch
Kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết số 128/NQ- CP của Chính phủ về quy định tạm thời "thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm sót hiệu quả dịch COvid-19 trên địa bàn huyện Vân Đồn
03/11/2021 15: 12:44
Kế hoạch số 3344/KH- UBND Triển khai thực hiện Kế hoạch số 174/KH- UBND của UBND tỉnh về hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ Logistics Việt Nam
03/11/2021 14: 54:56
Kế hoạch số 3325/KH- UBND Tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2022
01/11/2021 10: 34:04
Kế hoạch Tổ chức thực hiện phong trào thi đua đặc biệt "Cả nước đoàn kết, chung sức đồng lòng thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Vân Đồn
01/11/2021 10: 08:31
Kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW Về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh
28/10/2021 15: 07:03
Kế hoạch tháng cao điểm "vì người nghèo" năm 2021
28/10/2021 15: 06:56
Kế hoạch Tổ chức truyền thông phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật năm 2021
28/10/2021 15: 06:52
Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của BCH Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030
27/10/2021 10: 01:44
Kế hoạch số 3235/KH- UBND Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tiếp dan, phân loại, xử lý đơn thư giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng
27/10/2021 10: 01:40
Kế hoạch số 3244/KH- UBND Thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 trên địa bàn huyện Vân Đồn
27/10/2021 09: 50:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 924
Đã truy cập: 2759459