Trang chủ Kế hoạch
Kịch bản tổ chức lễ khai mạc và bế mạc Đại hội TDTT huyện Vân Đồn lần thứ IX năm 2021
26/10/2021 10: 04:06
Kế hoạch thực hiện chương trình tổng thể phát triển bền vũng Kinh tế xã hội gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng an ninh ở các xã, thôn bản vừng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi biên giới hải đảo trên địa bàn huyện
25/10/2021 15: 12:00
Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Nghị quyết số 17-NQ/TU của BTV tỉnh ủy về công tác Dân vận trong tình hình mới
22/10/2021 08: 59:57
Kế hoạch số 3133/KH - UBND Tham gia liên hoan văn nghệ các nhà văn hóa thôn - khu phố tiêu biểu tỉnh Quảng Ninh năm 2021
18/10/2021 16: 13:00
Kế hoạch số 3130/KH- UBND thẩm định kết quả bình xét các danh hiệu "gia đình văn hóa" thôn văn hóa" khu phố văn hóa" năm 2021
18/10/2021 16: 08:10
Kế hoạch số 3098/KH- UBND Tổ chức ngày hội văn hóa tín ngưỡng của đồng bào dân tộc Sán Dìu huyện Vân Đồn năm 2020
16/10/2021 21: 02:03
Kế hoạch số 3050/KH- UBND Phát triển kinh tế tập thể năm 2022
15/10/2021 08: 30:44
Kế hoạch số 3085/KH- UBND Tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về pháo trên địa bàn huyện Vân Đồn
15/10/2021 08: 25:47
Kế hoạch số 3060/KH- UBND Tổ chức liên hoan văn nghệ các nhà văn hóa- khu phố văn hóa tiêu biểu huyện Vân Đồn năm 2021
13/10/2021 10: 40:21
Kế hoạch số 2998/KH- UBND Phục hồi và thu hút khách du lịch đến Vân Đồn trong quý IV năm 2021
08/10/2021 11: 02:56
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 793
Đã truy cập: 2759328