Trang chủ Văn bản pháp quy
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm
255/QĐ- BCĐ 03/02/2023 Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 huyện Vân Đồn UBND Huyện Vân Đồn
300/QĐ- UBND 30/01/2023 Về việc thành lập Đoàn Kiểm tra công vụ năm 2023 UBND Huyện Vân Đồn
02/QĐ-UBND 03/01/2023 Về việc công bố công khai ngân sách năm 2023 của huyện Vân Đồn UBND Huyện Vân Đồn
7348/QĐ- UBND 26/12/2022 Về việc thành lập xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ công chức, viên chức đợt 2 năm 2022 UBND Huyện Vân Đồn
483/TB- HĐTĐGĐ 13/12/2022 Kết quả thẩm định phương án giá đất cụ thể làm căn cứ bồi thường GPMB và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Nhà máy sx nội thất cao cấp UBND Huyện Vân Đồn
3887/KH- UBND 06/12/2022 Triển khai Đề án "Tăng ường nâng lực tiếp cận pháp luật của người dân" theo QĐ 977/QĐ- TTg UBND Huyện Vân Đồn
501/BC- UBND 05/12/2022 Công tác cải cách hành chính năm 2022 và nhiệm vụ phương hướng năm 2023 UBND Huyện Vân Đồn

04/QĐ- UBND 05/12/2022 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cà cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vân Đồn UBND Huyện Vân Đồn
05/QĐ- UBND 05/12/2022 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cà cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Vân Đồn UBND Huyện Vân Đồn
469/TB- UBND 02/12/2022 Danh sách những người thuộc diện kê khai tài sản, thu nhập năm 2022 UBND Huyện Vân Đồn

  • 1 - 10
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3328
Đã truy cập: 4656424