Trang chủ Văn bản pháp quy
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm
136/2016/NĐ-CP 09/09/2016 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc Chính phủ
2045/QĐ-TTg 20/11/2015 Quyết định phê duyệt Đề án Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội Nông dân Việt Nam giai đoạn 2016-2020 Thủ tướng Chính phủ
57/2015/QĐ-TTg 16/11/2015 Quyết định về chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên Thủ tướng Chính phủ
62/2015/NĐ-CP 18/07/2015 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự Thủ tướng Chính phủ
31/2015/NĐ-CP 24/03/2015 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia Chính phủ
30/2015/NĐ-CP 17/03/2015 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư Chính phủ
12/2015/TT-BLĐTBXH 16/03/2015 Ban hành Danh mục thiết bị tối thiểu trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho các nghề: Vận hành điện trong nhà máy điện; Đo lường điện; Vận hành tổ máy phát điện Diesel; Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện từ 110Kv trở xuống; Thí nghiệm điện; Bảo trì thiết bị cơ điện; Kỹ thuật thiết bị sản xuất dược; Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế; Vận hành thiết bị hóa dầu; Vận hành thiết bị chế biến dầu khí; Vận hành thiết bị khai thác dầu khí; Khoan khai thác dầu khí; Chế biến thực phẩm; Công nghệ sản xuất bộ giấy và giấy; Sửa chữa thiết bị may Bộ Lao động - Thương binh và xã hội

11/2015/TT-BLĐTBXH 11/03/2015 Quy định Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về Lao động, Thương binh và Xã hội Bộ Lao động - Thương binh và xã hội
24/2015/NĐ-CP 27/02/2015 Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa Thủ tướng Chính phủ

123/2014/NĐ-Cp 25/12/2014 Nghị định quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ Thủ tướng Chính phủ
196/2014/TT-BTC 18/12/2014 Thông tư Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động, lệ phí cấp giấy phép sản xuất rượu, thuốc lá Bộ Tài chính
60/2014/TT-BCT 17/12/2014 Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu Bộ Công Thương
119/2014/NĐ-CP 17/12/2014 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động, Luật dạy nghề, Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng về khiếu nại, tố cáo Thủ tướng Chính phủ
118/2014/NĐ-CP 17/12/2014 Nghị định về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty nông, lâm nghiệp Thủ tướng Chính phủ
92/NQ-CP 08/12/2014 Nghị quyết về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới Thủ tướng Chính phủ
66/2014/QĐ-TTg 25/11/2014 Quyết định phê duyệt Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển Thủ tướng Chính phủ
43/2014/TT-BNNPTNT 18/11/2014 Thông tư ban hành danh mục sản phẩm nông, lâm, thủy sản, sản phẩm phụ trợ, sản phẩm cơ khí để bảo quản, chế biến nông, lâm, thủy sản được hỗ trợ theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
105/NĐ-CP 15/11/2014 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm Y tế Thủ tướng Chính phủ
103/2014/NĐ-CP 11/11/2014 Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang tại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động Thủ tướng Chính phủ
38/TT-BNNPTNT 03/11/2014 Thông tư hướng dẫn về phương án quản lý rừng bền vững Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
30/2014/TT-BLĐTBXH 24/10/2014 Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng ngành Lao động-Thương binh và xã hội Bộ Lao động - Thương binh và xã hội
1920/QĐ-TTg 24/10/2014 Quyết định về việc phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Kiểm lâm giai đoạn 2014-2020 Thủ tướng Chính phủ
52/2014/QĐ-TTg 16/09/2014 Ban hành Danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội Chính phủ
86/2014/NĐ-CP 10/09/2014 Về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô Chính phủ
85/2014/NĐ-CP 10/09/2014 Quy định mẫu huân chương, huy chương, huy hiệu, kỷ niệm chương; mẫu bằng, khung, hộp, cờ của các hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua; quản lý, cấp phát, cấp đổi, cấp lại, thu hồi hiện vật khen thưởng Chính phủ
3824/QĐ-BNN-TCTS 06/09/2014 Quyết định số: 3824/QĐ-BNN-TCTS ngày 06 tháng 9 năm 2014 Ban hành Quy phạm thực hành nuôi trồng thủy sản tốt Việt Nam (VietGAP) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
25/2014/TT-BLĐTBXH 06/09/2014 Hướng dẫn trình tự, thủ tục đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em Bộ Lao động - Thương binh và xã hội
31/2014/TTLT-BNNPTNT-BTC 06/09/2014 Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động Kiểm ngư và thanh toán chi phí thực hiện lệnh điều động, huy động lực lượng, phương tiện của người có thẩm quyền Bộ Tài chính,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
24 /2014/TT-BLĐTBXH 06/09/2014 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2012/TT-BLĐTBXH ngày 05 tháng 9 năm 2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm Bộ Lao động - Thương binh và xã hội
1857/QĐ-BTNMT 29/08/2014 Quyết định về việc phê duyệt và công bố kết quả phân vùng và xác định nguy cơ bão, nước dâng do bão cho khu vực ven biển Việt Nam Bộ Tài nguyên - Môi trường
23/2014/TT-BLĐTBXH 29/08/2014 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 03/2014/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về việc làm Bộ Lao động - Thương binh và xã hội
22/2014/TT-BLĐTBXH 29/08/2014 Hướng dẫn quy trình xác định hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2014-2015 Bộ Lao động - Thương binh và xã hội
47/2014/QĐ-TTg 27/08/2014 Ban hành Quy chế quản lý hoạt động của cảng cạn Thủ tướng Chính phủ
1087/QĐ-BLĐTBXH 26/08/2014 Quyết định ban hành biểu mẫu báo cáo số liệu hàng năm về công tác người cao tuổi các cấp Bộ Lao động - Thương binh và xã hội
12/2014/TT-BXD 25/08/2014 Thông tư hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt Chương trình phát triển đô thị Bộ Xây Dựng
11/2014/TT-BXD 25/08/2014 Thông tư quy định công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng công trình Bộ Xây Dựng

32/2014/TT-BGTVT 08/08/2014 Hướng dẫn về quản lý, vận hành khai thác đường giao thông nông thôn Bộ Giao thông - Vận tải
101/2014/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH-BTC 04/08/2014 Thông tư liên tịch Sửa đổi bổ sung một số điểm của Thông tư liên tịch số 148/2007/TTLT/BQP-BCA-BLĐTBXH ngày 19/4/2007 hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định số 68/2007/NĐ-CP ngày 19/4/2007 của Chính phủ Bộ Lao động - Thương binh và xã hội,Bộ Tài chính
17/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC 01/08/2014 Hướng dẫn thực hiện trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Cawmpuchia theo QĐ số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ Bộ Lao động - Thương binh và xã hội,Bộ Tài chính
16/2014/TT-BLĐTBXH 30/07/2014 Thông tư hướng dẫn một số nội dung xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng Bộ Lao động - Thương binh và xã hội
12345
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 782
Đã truy cập: 1889263