Tin tức - Sự kiện

Đồng chí chí Vũ Đức Hưởng - Chủ tịch UBND huyện kiểm tra tiến độ chuyển đổi phao xốp trong hoạt động NTTS sang vật liệu phù hợp với quy chuẩn địa phương trên địa bàn huyện

27/03/2023 10:45:00 SA
463
CHUYÊN MỤC: Video