Trang chủ Văn bản chỉ đạo
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm
1276/QĐ- UBND 23/05/2024 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVNISO 9001:2015 trên phần mềm ISO điện tử UBND Huyện Vân Đồn
1669/KH- UBND 22/05/2024 Tuyên truyền triển khai hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng UBND Huyện Vân Đồn
1263/QĐ_ UBND 22/05/2024 QUYẾT ĐỊNH Thành lập Ban Tổ chức thực hiện Kế hoạch ra quân hiến máu tình nguyện tại cụm xã Quan Lạn - Minh Châu năm 2024 UBND Huyện Vân Đồn
1262/QĐ- UBND 22/05/2024 Quyết định về việc kiện toàn BCĐ thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện Vân Đồn UBND Huyện Vân Đồn
235/BC/UBND 21/05/2024 Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 05 năm 2024; nhiệm vụ trọng tâm tháng 06 năm 2024 UBND Huyện Vân Đồn
1658/KH- BCĐ 21/05/2024 KẾ HOẠCH Tổ chức ra quân hiến máu tình nguyện tại cụm xã Quan Lạn - Minh Châu năm 2024 UBND Huyện Vân Đồn
1621/KH- UBND 20/05/2024 Thực hiện Đề án “Thí điểm đổi mới hoạt động đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật” trên địa bàn huyện năm 2024 UBND Huyện Vân Đồn
230/BC- UBND 20/05/2024 Thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi Nghị quyết số 06-NQ/TU và Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm UBND Huyện Vân Đồn
233/BC- UBND 20/05/2024 Kết quả thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 10/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí UBND Huyện Vân Đồn
1245/QĐ- UBND 17/05/2024 Quyết định về vệc cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống UBND Huyện Vân Đồn
  • 1 - 10
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 214
Đã truy cập: 5239290